Loading...
За нас

Друштвото за производство трговија и услуги Линк Медиа Плус Дооел увоз-извоз од Скопје е формиранo 2005 година. Како компанија која постои речиси 10 години нудиме широк спектар на квалитетни услуги и претставуваме почитуван и одговорен партнер во општеството. Нашите вредности и верувања ја одредуваат нашата работа како компанија и претставуваат темел на правилата во работењето и ја зајакнуваат реализацијата на бизнис стратегијата, фокусирајќи се на нашите цели. Веќе неколку години наназад бележиме тренд на остварување на позитивни финансиски резултати. Растот на добивката е резултат единствено на континуираното професионално и проактивно работење. Како резултат на тоа со особено задоволство би сакале да кажеме дека нашата компанија се најде на листата на 200 најголеми фирми и на 147 место на листата на 200 најуспешни фирми во Македонија, според финансиските податоци за 2009 година.

Во 2011 година се приклучивме кон системот за управување со квалитет ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 за унапредување на задоволството и барањата на клиентите. Посебно би сакале да истакнеме дека во последните 5 години се издвојуваме како водечка компанија во областа на новогодишно украсување и имаме одлична соработка со високо реномирани компании како кај нас така и во странство. Преку грижата и едукацијата на нашите вработени и подобрувањето на условите за работа,нашата компанија континуирано се движи кон заедничко остварување на поставените цели,и искрено се надеваме дека и во следните години ќе го повториме веќе потврденото.

Link media plus ISO 9001
Link media plus ISO 14001
Link media plus OHSAS 18001

 • Grad Skopje
 • T-Mobile
 • One
 • GTC Skopje
 • Skopski Saem
 • Makedonski Telekom
 • Tutunski Kombinat Skopje
 • Get Kafe
 • Red Kafe
 • Arabeska
 • Trend
 • Palma
 • La kafe
 • Duomo
 • Spa
 • PSS Power Sport Sistemi
 • Vila Delta
 • Restoran Vodenica
 • Tinex
 • Inter BB
 • Sajt
 • Digital Centar
 • Sparkasse Bank
 • Veropulos
 • Zegin
 • Publicis
 • Ovation Advertising
 • Ila DOO
 • Atelier Hobi Art Dizajn
 • Hotel Solun
 • Ivan DOOEL
 • Vili
 • VIP Operator
 • Fakultet za Turizam
 • Opstina Resen
 • Opstina Centar
 • Lotarija na Makedonija
 • Makosped Skopje
 • Opstina Kisela Voda
 • Opstina Ilinden
 • Opstina Gjorce Petrov
 • Opstina Gazi Baba
 • Opstina Ohrid
 • Opstina Cair
 • Opstina Aerodrom
 • Opstina Vevcani
 • Opstina Gevgelija
 • Opstina Strumica
 • Opstina Karpos
 • Opstina Saraj
 • City Gallery
 • City Mall
 • Raifeisen
 • Pro Credit
 • Ipko
 • Ministerstvo za Vnatresni Raboti
 • Ministerstvo za Zemjodelie
 • Idea Plus
 • LPR Mak
 • Alkaloid
 • TAV
 • Atomem
 • SP Land